Les idees són somnis concebuts, atrevits i alhora realistes de les persones que estan al centre de la creació, dimensionen els projectes i es comuniquen dins del conjunt de la companyia.

Francisco Lucas LucasCorp
Les Persones

Les Persones són al centre de la creació. Les empreses les componen, les somien i les gestionen les persones. Per què la mateixa empresa, amb diferents persones, obtenen diferents resultats? Per què les mateixes persones, en diferents empreses, obtenen els mateixos resultats?

La manifestació d'un pensament estratègic, sense fronteres, amb constància, amb lliurament, sap respondre a grans qüestions aparentment inconnexes, incertes, que un cop desenvolupades, es manifesten com a noves oportunitats que produeixen nous i millors resultats.

Les Persones d'avui més enllà de la seva formació, del seu coeficient intel·lectual necessiten ser bona praxi i aplicació, precisen d'una construcció sòlida en valors per assumir reptes i responsabilitats amb una visió diferent, han de "preguntar", per trobar la millora que marqui la diferència.

Han de "veure" més enllà del que és evident i explícit, amb capacitat d'influència i de mobilització i per a això cal un equilibri personal i un optimisme espiritual, que emani dels nostres valors més profunds.