AINEP Persones

El despertar de la consciència perquè les persones i organitzacions es converteixin en la millor versió de si mateixes.

Programes de coaching

El coaching neix i té com a propòsit donar suport a les persones, sanes, en el seu procés de descobriment del seu potencial, el seu desenvolupament i impacte en la seva activitat, en l'equilibri intern personal i relacional, sota els pilars fonamentals d'aprofundir en l'aprenentatge, i impulsar a l'acció.

Programes d'orientació professional

Aquests programes té una part fonamentada en principis de coaching perquè la persona:

  • Reconegui i desenvolupi les seves habilitats i competències
  • Fixi les fites personals i professionals que vol assolir
  • Desenvolupi un major i millor control de la seva trajectòria professional amb influència decisiva en la mateixa.

Expansió de cultura

La cultura és el cultiu de l'excel·lència, i en el si d'una organització és el conjunt de creences i pautes de conducta, són els valors que incorporem a ella i que imprimeixen un segell especial a la nostra empresa diferenciant-la de tantes altres.

Model de gestió de persones

La cultura d'una empresa inclou també les pautes de conductes dels seus components, com ens anem a comunicar, com anem a resoldre els conflictes que puguin sorgir així com les naturals necessitats que puguin presentar-se.