Equilibri personal

Si acceptem que la persona és l'eix de tota activitat en el si d'una organització , ens situem a l'instant en un paradigma diferent, on el ADN de l'empresa ha de contenir en els seus gens un model diferent de "fer" i de "fer que les coses succeeixin".

Això implica "permetre a un mateix" i "permetre als altres", comporta contribuir en l'autoconeixement de les persones , de facilitar moments d'introspecció i equilibri intern tant per a ser millors persones i professionals , com el tenir majors i millors defenses que ens permetin afrontar els reptes propis de la nostra activitat, així com crear en tot moment actituds positives que portin a una involucració efectiva en tots els plans d'accions.

El equilibri personal per a una organització , incorpora els ingredients ad hoc precisos d'acord amb el desenvolupament de la mateixa.

Els projectes d'equilibri personal , com tota millora i desenvolupament d'una organització comporta necessàriament la millora dels resultats de la mateixa, sincronitzant "en ajust fi" l'eficiència de la mateixa.