Coaching Anàlisi organitzacional. Model d'excel·lència

En tota organització i tal com afirma Tom Peters "el coll d'ampolla, sempre està a dalt", per això és essencial que qui transmet la polítiques i línies essencials d'actuació, prediquin amb l'exemple i per això millorin les seves habilitats directives, per enfocar , alinear i millorar el model de gestió donat.

Tot això ha de produir una eficiència organitzativa que ha de ser observable i mesurable.