Processos tecnològics de negoci

Les Tics d'una companyia han de reflectir i recollir el mapa de processos i el "spaghetti" de la cadena de valor de la mateixa i això comporta el adaptar-se amb total flexibilitat al "Core Bussines" ia les "guidelines" del negoci. En resum, han de contribuir eficientment a la consecució del resultat del negoci.