Consultoria estratègica en tecnologies de la informació

Com qualsevol altra àrea de la companyia, la tecnològica ha d'estar, alineada amb l'estratègia de la companyia, però no és menys cert que no sempre es considera així, infravalorant la seva repercussió com una eina aliena als propis processos de la companyia.

 

 

 

 

 

 

Adquireix especial rellevància:

  • La planificació estratègica d'acord amb el desenvolupament del projecte empresarial.
  • El disseny de model de dades d'acord amb la qualificació dels mateixos.
  • Implantació "just in time" eficient.
  • La seguretat del mapa tecnològic.