AINEP Empreses

Acompanyar les organitzacions en el seu procés de canvi i desenvolupament. El camí cap a la realització de les persones.

Coaching de relacions d'equips

Els fins i propòsits del Coaching de Sistemes de Relacions i Organitzacions són els mateixos que el coaching executiu, la diferència amb ell, és que és un model innovador que no es dirigeix a l'essència de la persona, sinó que produeix un canvi de paradigma que permet treballar directament amb la relació que es forma entre les persones d'un grup, d'una organització, etc

Estructura laboral

És una evidència que el nostre model empresarial i econòmic porta anys canviant amb més rapidesa que la nostra capacitat d'entendre i assimilar-ho, el nostre statu quo convencional ha patit un canvi sobtat i desconcertant.

Normatives

L'establiment de normatives internes a les empreses, dóna suport i concreta el desenvolupament organitzatiu de les Organitzacions

Normativas

El disseny d'un mapa de processos d'un negoci, dibuixa el flux de diàleg de l'organització, qui fa què ?, a qui l'hi lliura ?, per a què ?, quins controls el dirigeixen?