Normativas

El disseny d'un mapa de processos d'un negoci, dibuixa el flux de diàleg de l'organització, qui fa què ?, a qui l'hi lliura ?, per a què ?, quins controls el dirigeixen?

En resum detalla la geografia d'una companyia que podem veure amb més o menys ampliació i sobre la qual és precisa, qualsevol actuació d'evolució i desenvolupament de la mateixa.